Schadelastbeperking in de diverse geldende sociale wetgeving.

Wij kunnen u adviseren t.a.v. schadelastbeperking in diverse geldende wetgeving in het kader van:

  • Premiekorting.
  • In dienst nemen oudere werknemer.
  • No-Risk polis.
  • Loondispensatie e.d.

  •