WGA Analyse & Advies

LFB- Arbeidsdeskundigen voert een WGA Analyse & Advies uit bij werknemers van Eigenrisicodragers. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen zes weken nadat de werknemer de WGA beschikking heeft ontvangen.

De WGA Analyse en het daarop gebaseerde advies worden onafhankelijk en objectief opgesteld, zodat de analyse en advies gericht zijn op optimale, duurzame arbeidsparticipatie voor de WGA-gerechtigde.
Wij stellen een re-integratievisie en -advies op en gaan uit van een actuele Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en omschrijven de actuele situatie van de werknemer. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden bij de (voormalige) eigen werkgever en adviseren omtrent te nemen acties. Tevens kijken wij naar de re-integratiemogelijkheden elders op de arbeidsmarkt, inzet van belastbaarheid verhogende interventies, scholing, etc.

Tot slot kunnen wij werkgever en werknemer informeren over de financiƫle consequenties.

Wij adviseren u graag over onze toegevoegde waarde in deze onderzoeken in een persoonlijk gesprek.