Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek staan zowel de belangen van een werknemer als die van een werkgever centraal. De overeenkomsten tussen iemands individuele werkvermogen, aangegeven door de bedrijfsarts in een belastbaarheidpatroon en de kenmerkende belasting, die specifiek in een functie gevraagd wordt, staan in een arbeidsdeskundig onderzoek centraal.
Dit onderzoek voeren wij neutraal en onafhankelijk uit. Om dit te borgen vindt er een apart gesprek plaats met zowel werkgever als werknemer. Voor de werkgever kan ook een direct leidinggevende, iemand van HRM, een casemanager of de directeur/eigenaar optreden.
Tevens vindt er een werkplek onderzoek plaats en indien nodig vindt er overleg plaats met de bedrijfsarts.

Het geheel zal vastgelegd worden in een duidelijke overzichtelijke rapportage.

Wanneer heeft u onze expertise nodig?

  • Tijdens de WVP periode beoordelen wij de passendheid van de eigen functie, verder onderzoeken we of de eigen functie aangepast kan worden of dat er ander passend werk binnen de organisatie aanwezig is (spoor 1).
  • Tijdens Re-integratie beoordelen wij de passendheid van de aangeboden arbeid in het tweede spoor traject.

  •