Expertise

 • Sociale wetgeving zoals:
  - Wet Verbetering Poortwachter (WVP),
  - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA),
  - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  - Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)
  - Ziektewet (ZW)
  - Participatiewet
  - Wet werk en bijstand (WWB)
 • Preventie
 • Onze expertise richt zich op alle sectoren op de arbeidsmarkt.

Werkgebied

Ons werkgebied is geheel Zuid Nederland.